CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ TẦN SỐ

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ TẦN SỐ

Luật Tần số VTĐ 2011

 • Danh mục: Luật

Xem toàn văn: Luật Tần số 2011;


Cách tính năng nổi bật chính như:

 • Hiển thị sản phẩm theo từng loại sản phẩm, hoặc theo từ khóa tìm kiếm sản phẩm.
 • Trang quản trị đầy đủ chức năng để quản lý một trang web: Quản lý hóa đơn, quản lý tài khoản, quản lý sản phẩm, quản danh mục, quản lý thương hiệu, quản lý phiếu nhập kho, quản lý bài viết, xuất báo cáo thống kê.

Tính năng nâng cao:

 • Tìm kiếm sản phẩm hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói.
 • Đặt hàng tích hợp các cổng thanh toán MoMo và Vnpay.
 • Nhập vào hàng loạt sản phẩm bằng excel.
 • Gợi ý mua hàng bằng kỹ thuật lọc cộng tác (Collaborative Filtering).

Các vấn đề phát sinh vui lòng liên hệ số điện thoại sau khi mua để được hỗ trợ.


2. Chức năng Admin: 

 • Quản lý sản phẩm (CRUD)
 • Quản lý chi tiết sản phẩm: size, màu sắc, ảnh, số lượng (CRUD)
 • Quản lý thương hiệu (CRUD)
 • Quản lý danh mục sản phẩm (CRUD)
 • Quản lý khách hàng: xem thông tin, khóa tài khoản
 • Quản lý đơn hàng: xác nhận, vận chuyển, hủy đơn hàng
 • Quản lý nhân viên (CRUD)
 • Đăng nhập, đăng xuất.
 • Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu
 • Thống kê doanh số bán hàng theo năm, tỷ lệ đơn hàng, số đơn hàng mỗi ngày    
 • Phân quyền người dùng (admin, nhân viên)

+