https://trungtamytethanhba.vn/medical/bang-gia-chi-phi-chua-tri-benh-tri-tai-ha-noi-het-bao-nhieu-tien-tin-y-hoc.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/chi-phi-pha-thai-bang-thuoc-het-bao-nhieu-tien-tai-ha-noi-tin-y-hoc.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/cac-phuong-phap-cach-pha-thai-bang-thuoc-co-an-toan-khong-diem-tin-y-te.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/than-duong-vat-noi-mun-kem-theo-ngua-co-phai-benh-xa-hoi-nguy-hiem-tin-moi.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/diem-danh-top-23-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tot-nhat-o-ha-noi.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/danh-sach-9-dia-chi-benh-vien-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tot-tai-ha-noi.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/tin-top-10-dia-chi-benh-vien-phong-kham-chua-benh-tri-tot-nhat-ha-noi.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/tin-15-dia-chi-benh-vien-cat-tuyen-mo-hoi-nach-tot-tai-ha-noi.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/top-13-dia-chi-phong-kham-benh-vien-kham-phu-khoa-tot-va-uy-tin-tai-ha-noi.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/tin-nen-di-va-mang-trinh-o-dau-tot-chi-phi-het-bao-nhieu-tien.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/tin-y-te-top-9-bac-si-tu-van-kham-phu-khoa-gioi-o-ha-noi.html
https://trungtamytethanhba.vn/medical/top-10-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-an-toan-nhat-ha-noi.html
https://benhviendakhoacamkhe.vn/uploads/medical/tu-van-3-cach-pha-thai-an-toan-uy-tin-nhat-hien-nay.html
https://benhviendakhoacamkhe.vn/uploads/medical/bang-gia-chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-tin-y-te.html
https://trungtamytehuyentanson.com.vn/uploads/health/tinsukhoe.html?ctbv=tu-van-gia-pha-thai-tai-phong-kham-pha-thai-o-gan-ha-noi
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/top-8-dia-chi-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-tai-ha-noi.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/top-7-dia-chi-phong-kham-chua-benh-sui-mao-ga-tot-o-dau-ha-noi-uy-tin.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/gia-chi-phi-chua-benh-lau-het-bao-nhieu-tien-tai-ha-noi-tin-y-te.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/tin-y-khoa-phuong-phap-cach-pha-thai-an-toan-nhat-khong-dau.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/bac-si-giai-dap-hut-thai-co-dau-khong-het-bao-nhieu-tien-o-dau-tot-uy-tin.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/top-dia-chi-phong-kham-benh-vien-phau-thuat-cat-bao-quy-dau-uy-tin-tot-nhat-ha-noi.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/tin-y-te-tai-sao-than-duong-vat-noi-mun-do-trang-gay-ngua.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/nen-di-kham-phu-khoa-o-dau-top-6-dia-chi-kham-phu-khoa-tot-nhat-tai-ha-noi-ban-tin-y-te.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/va-mang-trinh-het-bao-nhieu-tien-o-dau-an-toan-va-kin-dao-tin-y-hoc.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/tin-y-te-top-dia-chi-co-cach-chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-tot-nhat.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/tin-suc-khoe-benh-hoi-nach-la-gi-cach-chua-tri-benh-hoi-nach-triet-de-vinh-vien.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/tin-y-hoc-benh-mun-rop-sinh-duc-la-gi-co-nguy-hiem-khong.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/tin-y-hoc-gai-sinh-duc-la-gi-thuong-moc-o-dau-tren-co-the.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/review-bang-gia-chi-phi-kham-phu-khoa-o-ha-noi-het-bao-nhieu-tien-tin-tuc.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/thuoc-pha-thai-mua-o-dau-an-toan-co-nen-tu-y-dung-tin-y-hoc.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/ban-tin-suc-khoe-vung-kin-bi-nam-am-dao-co-the-dieu-tri-tai-nha-duoc-khong.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/cat-tuyen-mo-hoi-nach-gia-bao-nhieu-sau-cat-co-anh-huong-gi-tin-y-hoc.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/tin-y-hoc-nguyen-nhan-va-cach-giam-chua-dau-bung-kinh-nguyet-nhanh-tuc-thoi.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/chia-se-cach-chua-benh-sui-mao-ga-o-nam-va-nu-gioi-tin-y-te.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/cach-nhan-biet-dau-hieu-trieu-chung-benh-sui-mao-ga-tin-y-hoc-moi.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/tin-top-9-cach-chua-benh-tri-hieu-qua-khong-tai-phat.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/dia-chi-chua-hep-bao-quy-dau-tot-o-ha-noi-tin-y-hoc.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/tin-top-dia-chi-co-chi-phi-phau-thuat-cat-bao-quy-dau-gia-tot-o-ha-noi.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/di-kham-phu-khoa-co-mat-nhieu-tien-khong-tin-y-te.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/benh-hoi-nach-la-gi-cach-chua-tri-benh-hoi-nach-triet-de-vinh-vien-tin.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/tiet-lo-bang-gia-chi-phi-chua-benh-lau-het-bao-nhieu-tien-moi-nhat.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/bang-gia-chi-phi-phau-thuat-cat-bao-quy-dau-o-ha-noi-het-bao-nhieu-tien-tin.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/chi-phi-kham-suc-khoe-sinh-san-dinh-ky-het-bao-nhieu-tien-tin-moi.html
https://trungtamytetamnongphutho.com/medical/top-tin-cac-cach-chua-benh-tri-ngoai-hieu-qua.html

Luật của Japan

Xem toàn văn:
Japan- Radio Act 2007; 

Japan - Telecommunication business law; 
Japan - Radio law; 
Japah- guide_radio_ law; 
Japan. 
Telecommunications Business Act;

Website Cơ Quan Quản Lý:
https://www.soumu.go.jp/english/;Những điểm chính trong luật

Đấu giá

Không quy định tại Luật

Thi tuyển

Không quy định tại Luật

Cấp lại

(Validity Period of Licenses) Article 13. (1) The validity period of licenses for radio stations shall be specified in the applicable MIC ordinance # within five years calculated from the day of a license granted. However, renewal may be allowed. # The Regulations for Enforcement of the Radio Law, Article 7 through Article 9 (2) The validity period of licenses shall be ten years, irrespective of the provisions of the main clause of the preceding paragraph, for radio stations which use frequencies from 903 MHz to 905 MHz with an antenna power of five watts or less and use exclusively radio equipment with conformity mark. (3) The validity period of licenses shall be indefinite, irrespective of the provisions of paragraph (1), for ship stations on board ships of Article 4 of the Law for Safety of Vessels (including the case which shall apply, mutatis mutandis, to the provisions of cabinet order under the provisions of Article 29-7 of the same Law; hereinafter the same shall apply.) (hereinafter referred to as "compulsory ship stations") and for aircraft stations on board aircraft which shall be equipped with radio equipment in accordance with the provisions of Article 60 of the Civil Aeronautics Law (hereinafter referred to as "compulsory aircraft stations").

Giới hạn CAP

Không quy định tại Luật

Chuyển nhượng

Luật có quy định chuyển nhượng.
Luật không đề cập đến thời gian cho phép chuyển nhượng kể từ khi được cấp phép.
Luật không đề cập đến việc chuyển nhượng trong trường hợp nào.
Luật quy định chuyển nhượng cho người kế thừa : khi người được cấp phép chuyển nhượng toàn bộ hoạt doanh thì người nhận chuyện nhượng hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục nắm giữ giấy phép với sự cho phép của cơ quan quản lý; khi một pháp nhân sát nhập hoặc chia tách thì pháp nhân mới hình thành hoặc pháp nhân kế thừa sẽ tiếp tục nắm giữ giấy phép với sự cho phép của cơ quan quản lý; nếu liên quan đến thừa kế, người thừa kế sẽ được tiếp tục nắm giữ giấp phép.
Radio Law
(Law No. 131 of May 2, 1950)
(Succession of a License)
Article 20.
(1) When a licensee is involved in inheritance, the inheritor shall succeed to the status of the licensee.
(2) When a juridical person as a licensee (except the licensees of radio stations under paragraphs (5) and (6), the same shall apply through this and the following paragraphs.) merges or divides (limited to the case where entire business using radio stations is succeeded to), a juridical person continuing to exist after the merger or a juridical person to be newly established by the merger, or a juridical person which succeeds whole of said business by division may succeed to the status of the licensee with permission of the Minister.
(3) When a licensee transfers all business operations that the radio station is used for, the transferee may, with the permission of the Minister, succeed to the status of licensee.

Thu hồi

- DN khi vi phạm các quy định của Luật này hoặc Luật Phát thanh truyền hình, hoặc bất kỳ mệnh lệnh hoặc quy định hành chính nào sẽ phải ngừng hoạt động trong một thời gian không quá ba tháng hoặc bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực của việc đăng ký tần số hoặc áp đặt giới hạn đối với giờ hoạt động, tần số hoặc công suất ăng ten được phép trong một khoảng thời gian nhất định. 
 - DN bị thu hồi giấy phép khi ngừng hoạt động của đài liên tục từ 6 tháng trở lên mà không có lý do; hoặc khi không tuân thủ các quy định của Luật theo mục trên hoặc khi bị phạt tù.
 
(Revocation of a Radio Station License, etc.) 
Article 76.
 (1) When a licensee, etc. has violated the provisions of this Law or the Broadcast Law, or any orders or administrative dispositions thereunder, the Minister may order the licensee, etc. to cease the operation of the radio station for a specified period not exceeding three months or suspend all or part of validity of the registration of Article 27-18 paragraph (1), or impose a limitation to the permitted operations hours, frequencies, or antenna power for a specified period.
 (2) In addition to the provisions of the preceding paragraph, the Minister may, where there is a risk that a registrant would cause interference or any other disturbance harmful to the operation of other registered stations by using radio equipment not conforming to the technical regulations specified in Chapter III, including the cases where there is a serious risk of hindering efficient use of radio waves due to the inappropriate operation of registered stations, suspend all or part of validity of the registration for a specified period not exceeding three months.
 (3) The Minister may revoke a license, when a licensee (except a blanket licensee) falls under any of the following items: 
i) When ceasing the operation of the radio station for a period of six months or longer consecutively without due reasons 
ii) When obtaining the radio station license, or receiving the permission of Article 17, or changing the designated matters in accordance with the provisions of Article 19, through illegal means 
iii) When failing to observe any order or limitation of the provisions of paragraph (1) 
iv) When falling under Article 5 paragraph (3) item i).